“Μπρούνο Τρεντίν τότε και τώρα: η εξέλιξη μιάς σχολής σκέψης και ενός τρόπου ανάλυσης” (με Γ. Καλογήρου), Εισαγωγή στο βιβλίο του Μπρ. Τρεντίν, Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους και η Πλήρης Απασχόληση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

  • Monday, 27 March 2000