“Ιδιωτικοποίηση: Η Πολιτική Οικονομία της Δύσκολης Προσαρμογής”, μαζί με Γ. Καλογήρου, στο Αντωνάκης και Πιτέλης (επιμ.) Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Αθήνα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ.

  • Friday, 27 February 1998